Ana Sayfa Resmi Türk Bayrağı Millî Eğitim Bakanlığı Atatürk Condensed English Web Pages  

Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü
Meslekî Açık Öğretim Lisesi

 
          
 
 
 
 


YÜZ YÜZE EĞİTİM UYGULAMASI VE SİSTEMİNE GİRİŞ KILAVUZU


SİSTEMİN KULLANIM REHBERİ


I. YÜZ YÜZE EĞİTİM AÇIKLAMALARI


Bilindiği üzere Meslekî Açık Öğretim Lisesinde eğitim iki aşamalı olarak verilmektedir. Bunlar;

1. Uzaktan eğitim,
2.Yüz yüze eğitim'dir.

Uzaktan eğitimle verilen derslerin sınavı merkezi sınav sistemi ile yapılmaktadır. Yüz yüze eğitim ise okullarda/kurumlarda akşamları, hafta sonları, yarıyıl ve yaz tatillerinde yapılabilmektedir. Yüz yüze eğitim ile verilen alan derslerinin sınavları ise o eğitimin verildiği okul/kurumca yapılmaktadır. Buna göre;

 1. Yüz yüze eğitim veren okul/kurum müdürlüklerinin yapması gereken işlemler Mesleki Açık Öğretim Lisesi yönetmeliğinin 55. maddesinde belirlenmiştir.
 2. Mesleki Açık Öğretim Lisesinde kredili sistem uygulanır, yüz yüze eğitimde verilen derslerin haftalık ders saati o dersin kredisi olarak alınır. (Yönetmelik Madde 27) Haftalık ders dağılım çizelgeleri ile ilgili ayrıntılı bilgi için buraya tıklayınız.
 3. Mesleki Açık Öğretim Lisesi kayıtları irtibat bürosu olarak görevlendirilen Halk Eğitimi Merkezi Müdürlükleri tarafından alınmaktadır. Her ilçede bir tane Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bulunmaktadır. Adreslerini ve telefonlarını bu linke tıklayarak öğrenebilirsiniz.
 4. Mesleki Açık öğretim Lisesine geldiği öğrenim durumuna göre 3 (üç) grup öğrenci kaydı alınmaktadır. Bunlar;

  a) Ortaokul veya ilköğretim okulu mezunu öğrenciler: Bu öğrenci grubu ortaokul veya ilköğretim okulundan mezun olmuş öğrenci grubunu ifade eder. Bu öğrencilerin numaraları "2091" ile başlar. Bu gruba dahil öğrenciler programda belirtilen meslek derslerinin tamamını yüz yüze eğitim ile alacaklardır. Alanı ile ilgili ustalık – kalfalık gibi belgeleri olanlar, gerekli muafiyet işlemelerini yaptırmak kaydıyla muaf olunan dersleri yeniden almazlar. (Yönetmelik Madde 27) Alanı ile ilgili kalfalık veya ustalık belgesi olan öğrenciler staj çalışmasından muaf tutulurlar. (Yönetmelik Madde 31) Kalfalık ve ustalık belgesi ile gerekli muafiyeti yapılanlar ile imam hatip programına kayıt yaptıran 2091'li ilköğretim okulu mezunu öğrenciler kayıt oldukları yıl, diğer öğrenciler ise bir sonraki eğitim öğretim yılında yüz yüze eğitime devam ederler.

  b) Bir orta öğretim kurumundan ayrılan (tasdiknameli) öğrenciler: Bu öğrenci grubu daha önce bir orta öğretim kurumuna devam etmiş ve oradan tasdikname ile ayrılmış öğrenci grubudur. Bu öğrencilerin numaraları "2092" ile başlar. Bu gruba ait öğrencilerin irtibat bürolarından kayıt belgeleri ve öğrenim belgelerinin bir fotokopisi alınır. Ayrıldığı alan/ dal ile kayıt olduğu alan / dal arasında denk meslek dersleri var ise bunların muafiyeti yapılır. Öğrencinin alması gereken dersler belirlenir. Belirlenen bu dersler Okul Müdürlüğünün belirleyeceği bir program dahilin de öğrenciye okutulur. Gerek ustalık ve kalfalık belgesine dayalı denklikler gerekse 3 yıllık ve 4 yıllık programların denklikleri, ilgili alan / dal öğretmenleri tarafından oluşturulacak bir komisyon tarafından yapılacaktır. (Bakanlığın 02/05/2009 tarih ve 2164 sayılı genelgesi) Denkliği yapılan derslerin puanı ise sisteme denklik diye girilecektir. ( Genelgeye buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. ) Tasdikname ile kayıt yaptıran öğrenciler kayıt oldukları yıldan itibaren yüz yüze eğitime devam ederler.

  c) Bir orta öğretim düzeyindeki okuldan mezun olanlar (lise diplomalılar): Daha önce bir lise bitirmiş öğrenci grubudur ve bu öğrencilerin numaraları "2093" ile başlar. Lise diploması ile kayıt yaptıran öğrencilerin muafiyet gerektirecek bir belgesi yok ise ( ustalık- kalfalık vb.) bu öğrenciler de programda belirtilen meslek derslerinin tamamını yüz yüze eğitim ile almak zorundadırlar. Bu öğrenciler grup oluşturacak sayıya ulaşıyor ise (en az 8 kişi), okul müdürlüğünün uygun görmesi durumunda haftalık 38 kredilik meslek dersi verilerek 4 dönemde yüz yüze eğitimi bitirilebilirler. Lise diploması ile kayıt yaptıran öğrencilerin geldiği alana göre sorumlu tutulduğu uzaktan eğitimle alacağı dersleri buraya tıklayarak görebilirsiniz. Öğrenciler daha önce mezun olduğu alan ve Mesleki Açık Öğretim Lisesin’ de seçtiği alana göre bu çizelgede belirtilen derslerden uzaktan eğitim ile sınava gireceklerdir.
 1. Meslekî Açık Öğretim Lisesine ilköğretim okulu ya da ortaokul diploması ile; İmam Hatip Okuluna kayıt yaptıran öğrenciler, ilk yıldan başlamak üzere en az 8 (sekiz) dönem; diğer alanlara kayıt yaptıran öğrenciler ise 3. dönemden başlamak üzere en az 6 dönem yüz yüze eğitim alırlar. Meslekî Açık Öğretim Lisesi 4 yılık sistemde yüz yüze eğitim 3. dönemden itibaren başlar (İmam Hatip Lisesi hariç).
 2. Yüz yüze eğitime başlama tarihi 2009-2010 eğitim öğretim yılında okul müdürlüklerince belirlenecektir. Süre, örgün eğitimde belirlenen süre ile aynı olacak, geç başlanması durumunda aradaki fark telafi eğitimi ile kapatılacaktır.
 3. Mesleki Açık Öğretim Lisesinde yoğunlaştırılmış eğitim yapılabilir. (Meslekî Teknik Açık Öğretim Yönergesi Madde 18)
 4. Meslekî Açık Öğretim  lisesine lise diploması ile kayıt yaptıran öğrenciler,  8 kişilik gurubu oluşturmaları halinde bu öğrencilere, yüz yüze eğitim veren okulun fiziki durumu, öğretmen durumu dikkate alınarak, okul müdürlüğünün uygun görmesi durumunda her dönem 38 kredilik yoğunlaştırılmış meslek dersi verilebilir, Bu öğrencilerimiz programda belirtilen derslerden uzaktan eğitimle alacakları kültür dersleri yoksa meslek derslerini dört dönemde bitirip mezun olabilirler. Lise diploması ile mesleki Açık Öğretim lisesine kayıt yaptıran öğrencilerin sayısı grup oluşturacak sayıya ulaşmıyorsa bu öğrenciler yüz yüze eğitimini ilköğretim okulu diploması ile kayıt yaptıran öğrenciler ile birlikte alabilirler, bu durumda ilköğretim diplomalı öğrencilerin yüz yüze eğitim programına tabi tutulurlar.
 5. Meslekî Açık Öğretim Lisesinde yüz yüze eğitim ile verilecek olan alan/dal dersleri, öğrencinin seçtiği programa göre ilgili okul müdürlüğünce 'yüz yüze eğitimle verilecek olan alan/dal dersleri' arasından seçilerek belirlenir.  Ders programları örgün eğitim ders dağılım çizelgelerine paralel hazırlanacaktır.  Ders dağılım çizelgelerinde belirtilen seçmeli (İş Güvenliği, İşletme Bilgisi, Ekonomi, Hukuk vs.)  dersler uzaktan eğitimle alınan derslerdir ve bu dersler okul tarafında yüz yüze eğitim ile okutulmayacaktır.
 6. Mesleki Açık Öğretim Lisesine lise diploması ile kayıt yaptırarak Alan/Dal veya okul türü değiştiren öğrenciler okumadıkları ortak ve alan dersleri ile okudukları halde haftalık ders saati sayısı farkı (1) den fazla olan ortak ve alan derslerinden sorumlu tutulurlar.  ( Talim ve Terbiye Kurulunun 20.11.2009 tarih ve 213 sayılı kararı)
 7. Lise diploması ile 4 yıllık İmam –hatip okuluna kayıt yaptıran öğrenciler 2590 sayılı tebliğler dergisinde belirtilen alan derslerini uzaktan eğitimle alacaklardır.
 8. Diyanet işleri başkanlığınca verilmiş olan Hafızlık Belgesine ve Kur'an Kursu Bitirme Belgesine sahip olan öğrenciler yüz yüze eğitimde Kur'an-ı Kerim dersine devam etmezler. Bu öğrenciler Kur'an-ı Kerim dersinin sınavına girerek başarılı olmak zorundadırlar. (Talim ve Terbiye Kurulunun 20.11.2009 tarih ve 213 sayılı kararı İHL haftalık ders dağılım çizelgesi)
 9. Meslekî Açık Öğretim lisesine kayıtlı 3308 sayılı yasa kapsamında işletmelerde beceri eğitimine devam eden öğrencilerden, kendi sigortası bulunanlar hariç diğer öğrencilere sigorta yapılması zorunludur, bu konudaki ödenekler ilgili genel müdürlüklerden temin edilecektir. (Yönetmelik Madde 33)
 10. Okul/kurumlarda yüz yüze eğitim; akşamları, hafta sonları, yarıyıl ve yaz tatillerinde yapılabilir. Ancak dinî ve millî bayramlar ile mahallî kurtuluş günlerinde yüz yüze eğitim yapılmaz.
 11. Mesleki Açık Öğretim lisesine kayıtlı öğrencilerden öğrencilik durumu aktif olup yüz yüze eğitime devam eden öğrencilerin, 12 döneme kadar askerlik durumları ertelenir. Öğrenci, eğitim gördüğü okuldan yüz yüze eğitim gördüğüne dair belge alır, Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü de EK_C2 belgesini düzenleyip askerlik şubesine gönderir. Öğrencilik durumu aktif olmayan, yüz yüze eğitime devam etmeyen, mevcut eğitimini 12 dönemde tamamlamayanlar ile lise diplomalıların askerlik erteleme işlemi yapılmaz. 12 dönem, askerliği erteleme dönemi sonudur. Meslekî Açık Öğretim lisesinde öğrenim hakkı sınırsızdır. (Yönetmelik Madde 25)
 12. Okul müdürlüğü nakil için başvuran öğrenciye yüz yüze eğitime devam etmişse başarı durum belgesi, yüz yüze eğitime devam etmemişse devam etmediğine dair belge düzenler. (Yönetmelik Madde 55)
 13. Yüz yüze eğitime devam eden öğrencilerin öğrenim gördüğü derslere ait kredi ve puanları okul tarafından sisteme aktarılır. Not girişi ile ilgili onayı görmek için tıklayınız.
 14. Yüz yüze eğitimi bitiren öğrenciler için, Tamamlama ve Başarı Durum Belgesi okul tarafından düzenlenerek Meslekî Açık Öğretim Lisesine gönderilmek üzere Halk Eğitimi Merkezlerine teslim edilir.

MESLEKÎ AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ MEZUNİYET İÇİN GEREKLİ KREDİ TOPLAMI


4 YILLIK SİSTEME GÖRE

Toplam Dönemi

Uzaktan Eğitim
(Ortak + Seçmeli)

Yüz Yüze Eğitim (Alan)

Toplam

Tüm Alanlar

8

110

130

240

İmam-Hatip Alanı

8

130

110

240

Meslekî Açık Öğretim Lisesi 4 yıllık sisteme lise diploması ile kayıt yaptıranlar (herhangi bir liseden mezun olanlar), yüz yüze eğitimi bitirmek şartıyla, 4 dönemde mezun olurlar.


Bir Önceki Sayfaya Yönledirir


 
             
 
Ziyaretçi Sayısı
T.C. Millî Eğitim Bakanlığı

Bu web sitesi en iyi 1024 x 768 çözünürlükte görülebilir.