Millî Eğitim Bakanlığı Web Sitesi     Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü Web Sitesi  

Açık Öğretim Portalı

Hizmetlerimiz

 

ÖNEMLİ BELGELER

Dilekçe Örneğine ulaşmak için Dilekçe Başlığına tıklayınız.


Mezun Olabilir Yazısı


Mezun olabilir yazısı üniversiteyi kazanmış ancak kayıt için “ilgili makama” hitaben mezun olabilir yazını kabul edecek üniversitelere verilmek üzere yüz yüze eğitim veren okullar tarafından alınabilecek yazıdır


Mezuniyet Belgeleri İstek Dilekçesi


Meslekî Açık Öğretim Lisesi öğrencileri mezuniyet sonrasında durumlarını belli eden belgeleri dilekçe karşılığında alabilir. Öğrencilerimiz almak istedikleri belgeyi dilekçede işaretlemesi gerekmektedir.


İşyeri Açma Belgesi İstek Dilekçesi


Meslekî Açık Öğretim Lisesinden
mezun olan öğrenciler İşyeri Açma Belgesi talebinde bulunabilirler. Bunun için bir dilekçe ile okulumuza başvurmaları yeterlidir.


İşyeri Açma Belgesi Kayıp Dilekçesi

Öğrencilerimizin Meslekî Açık Öğretim Lisesinden almış oldukları işyeri açma belgelerini kaybetmeleri halinde bir dilekçe yazarak Yüz yüze eğitim yaptıkları okula şahsen başvurmaları gerekmektedir. Söz konusu bu belge öğrencinin dışında bir başkası tarafından alınacaksa noterden vekil tayin edilmesi gerekmektedir. Faksla yapılan başvurular dikkate alınmamaktadır.


İşyeri Açma Belge Defteri

Öğrencilerimize düzenlenen İş Yeri Açma Belgesinin bilgileri İş Yeri Açma Belge Defterinine işlenmesi gerekmektedir. Bu belgenin A3 ve A4 formatlarında Word belgesi düzenlenmiş şekline aşağıdaki linklerde yer almaktadır.


Öğrenci Belgesi İstek Dilekçesi


Mesleki Açık Öğretim Lisesine
kayıt yaptıran öğrencilerimizden Öğrenci Belgesi almak isteyenlerin bir dilekçe ile İrtibat Merkezlerine başvurmaları gerekmektedir.


Hatalı Yatırılan Ücretin İadesi Dilekçesi

Yeni kayıt, kayıt yenileme, diploma harcı veya benzeri konularda hatalı yatırılan ücretler için, ücretin yatırıldığı yıl içinde, ekte verilen dilekçe doldurularak, banka dekontu (ödendi makbuzu) ile aşağıda yazılı adrese gönderildiği takdirde, ücret iadesi yapılabilecektir.
Dilekçe ve dekontun gönderileceği adres:

DESTEK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
(Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü)
Atatürk Bulvarı Milli Müdafa Caddesi
No:6-6 06650 Kızılay/ANKARA

TEL: 0 (312) 417 50 70 (42 14)
FAX: 0 (312) 419 20 14


Tasdikname İstek Dilekçesi


Mesleki Açık Öğretim Lisesinden
kaydını sildirerek Tasdikname Belgesini almak isteyen öğrencilerimizin bir dilekçe yazarak bu dilekçe ve ekinde yüz yüze eğitime devam ediyor ya da etti ise notlarını gösterir (okuldan alınan) resmi belgeyi, katılmadı ise, yüz yüze eğitime katılmadığını gösterir (okuldan alınan) resmi belgeyi Mesleki Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğüne göndermeleri gerekmektedir.


Tasdikname Kayıp Belgesi İstek DilekçesiKurumumuzdan aldıkları tasdiknamesini kaybeden öğrencilerimiz, bir dilekçe yazarak Meslekî Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğüne göndermeleri gerekmektedir.
Transkript İstek Dilekçesi


Bu belge öğrencilerin Mesleki Açık Öğretim Lisesinde öğrenimleri boyunca almış oldukları dersleri ve bu derslerden aldıkları notları ve kredileri gösteren bir belgedir. Bu belgeyi talep eden öğrencilerimizin bir dilekçe ile İrtibat Merkezine başvurması gerekmektedir. Şu an için Halk Eğitim Merkeleri bu belgeyi düzenleyememektedir. Bu belge için öğrencilerimizin, Mesleki Açık Öğretim Lisesi Teknikokullar/Ankara adresine bir dilekçe ile başvurması gerekmektedir.


Askerlik tecilleri için Milli Savunma Bakanlığının (ASAL) yazısı

T.C.
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI

Konu: Açık Lise Öğrencilerinin Askerlik Ertelemeleri
09 ARALIK 2005

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
(EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE)

İLGİ: (a) MEB ETG. Md.lüğünün 23 Kasım 2005 gün ve B.08.0.ETG.0.21.04.01.-510/16614 sayılı yazısı.
  (b) 1111 Sayılı Askerlik Kanunu
  1. İlgi (a) ile, 2005-2006 eğitim-öğretim yılından itibaren üç yıl süreli genel ve mesleki-teknik eğitim veren liselerin öğretim süresinin de dört yıla çıkarıldığı, dokuzuncu sınıfların ortak sınıf olduğu ve 10'uncu sınıftan itibaren alanlara göre ders alacaklarından askerlik erleteme süresinin bu durum gözönünde bulundurularak yeniden değerlendirilmesi teklif edilmiştir.
  2. Açıköğretim lisesi mesleki-teknik öğretim programlarına kayıt yaptıran ancak, ilk yıl yüz yüze öğrenim görmeyen dört yıllık öğrenim görecek öğrencilerin, yüz yüze öğrenim görmedikleri ilk yıl dahil; dört yıl (8 dönem) azami altı yıl (12 dönem) ilgi (b) Kanununun 35/C maddesi gereğince öğrencilikleri nedeniyle askerliklerinin ertelenmesi uygun görülmüştür.

Arz ederim.

MİLLİ SAVUNMA BAKANI NAMINA

 

İlhan TALU
Tuğgeneral
Askeralma Dairesi Başkanı