Millî Eğitim Bakanlığı Web Sitesi     Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü Web Sitesi  

Açık Öğretim Portalı

Hizmetlerimiz

 

ÖĞRETİM SİSTEMİMİZ VE DERSLER


  • Öğretim Sistemi ve Ders Seçimi
  • Ortak Dersler
  • Seçmeli Dersler
  • Alan/Dal Dersleri
  • Ders Kredisi
  • Mezuniyet Kredisi
  • Mezuniyet Alanları
1) Meslekî Açık Öğretim Lisesinde ders geçme ve kredi sistemi uygulanır. Program; ortak, alan ve seçmeli derslerden, öğretim yılı ise birbirinden bağımsız iki dönemden oluşur. Öğrenciler, yapılan sınavlarda, başarılı oldukları derslerin kredisini kazanırlar.
2) Meslekî Açık Öğretim Lisesinde 2005-2006 eğitim öğretim yılından itibaren 4 yıllık eğitim sistemine geçilmiştir. 2009-2010 eğitim öğretim yılı, I. döneminden itibaren bütün öğrenciler 4 yıllık sisteme kayıt olacaklardır.
3) Meslekî Açık Öğretim Lisesi ders programında, ortak, seçmeli ve alan dersleri bulunmaktadır. Öğrenciler, kayıtlı oldukları okul türüne göre gerekli olan mezuniyet kredisine erişmek için, bulundukları döneme göre belirlenen alan derslerini başarmak zorundadırlar. Ortak derslerden ise başarılı ya da üç kez sınava girerek muaf olurlar. Mezuniyet kredisine erişmek için de yeteri kadar seçmeli dersten başarılı olmaları gerekmektedir.
4) Mesleki Açık Öğretim Lisesinde Meslek Liselerinin programları uygulanır.