Millî Eğitim Bakanlığı Web Sitesi     Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü Web Sitesi  

Açık Öğretim Portalı

Hizmetlerimiz

 

SIK SORULAN SORULAR

CEVAPLARI GÖRMEK İÇİN SORUNUN ÜZERİNİ TIKLAYINIZ!!


Açık Öğretimden Örgün Eğitime Geçiş Nasıl Yapılır?

Mesleki Açık Öğretim Lisesine nerede kayıt yaptırabilirim?


Mesleki Açık Öğretim Lisesine milli eğitim müdürlüklerinin görevlendirdiği meslek liselerinde kayıt yaptırabilirsiniz.

Bu okulları ve açılan alanları görmek için tıklayınız.


Yeni kayıt yaptırdım. Öğrencilik durumum ‘’Ön kayıt öğrencisi’’ olarak gözüküyor. Bu ne anlama gelmektedir?


Okul tarafından alınan kayıtlar, öğrencinin bilgileri sisteme aktarılıncaya kadar ön kayıt olarak gözükür. Tasdiknameli gelen öğrencilerin tasdiknamesindeki veriler sisteme okul tarafından aktarılır ve öğrenci Aktif öğrenci yapılır. Ortaokul diplomalı veya lise diplomalı öğrencilerin belgeleri tamam ise bunlarda sistemde aktif öğrenci yapılır.

Yüz yüze eğitim nedir?


Mesleki Açık Öğretim Lisesine kayıt olan öğrencilerin kayıtlı oldukları alan ile ilgili meslek liselerinde almak zorunda oldukları derslerin eğitimidir.


Mesleki Açık Öğretim Lisesinde devam mecburiyeti var mı?


Yüz yüze eğitim ile ilgili derslerin devam mecburiyeti vardır. Öğrenci bu derslere okulun belirlediği plan çerçevesinde hafta sonu veya akşamları devam etmek zorundadır.


Yüz yüze eğitim ile alınacak dersler nasıl seçilir?


Yüz yüze eğitim ile alınması gereken dersler bu eğitimin alınacağı okul tarafından seçilir. Öğrenci her dönem verilen dersleri okula devam ederek alır.


Sistemde ortak dersler var. Bu dersler nedir?


Öğrencilerin uzaktan eğitim ile almaları gereken derslerdir. Bu dersler zorunlu dersler kısmında gösterilir.


Ortak dersleri nasıl seçebilirim?


Kayıt yenileyen veya yeni kayıt olan öğrenciler sisteme girer ve kendi derslerini kendileri seçer. Ders seçmeyen öğrenci sınava giremez.


Ortak derslerin hepsini başarmak zorunda mıyım?

Ortak derslerden Dil ve Anlatım dersi başarılması zorunlu derstir. Bu dersten muaf olunamaz. Ancak bu dersin dışındaki ortak derslerden 3 kez sınavına giren ve başarısız olan bu dersten muaf tutulur.


Muaf olduğum dersin kredisini alabilir miyim?


Muaf olunan dersin kredisi alınmaz. Bu derslerin kredisi seçmeli dersleri ile tamamlanabilir. Öğrenci isterse muaf olduğu dersi tekrar seçebilir. Başarır ise kredisini alır.


İmam Hatip alanına kayıtlı bir öğrenciyim. Zorunlu dersler kısmında alan dersi yazan dersler var. Bunlar nedir?İmam Hatip alanına kayıtlı öğrenciler meslek derslerinin bir kısmını uzaktan eğitim ile alırlar, bu öğrenciler bu dersler için yüz yüze eğitime gitmezler. Bu derslerden aldıkları krediler alan kredilerine eklenir.
Daha önce bir liseden mezun oldum. Yeniden Mesleki Açık Öğretim Lisesine kayıt olabilir miyim?


Daha önce bir lise bitiren (bu örgün eğitimde bir lise veya açık öğretim lisesi de olabilir) Mesleki Açık Öğretim Lisesine kayıt yaptırabilirler.


Lise diploması ile kayıt yaptıran öğrenciler kültür derslerinden (Fizik, Kimya, Biyoloji, Dil ve Anlatım vb.) sorumlu mudur?


Lise diploması ile kayıt yaptıran öğrenciler kültür derslerinden sorumlu tutulmazlar. Bu öğrenciler yüz yüze eğitimlerini tamamladıkları zaman mezun olurlar.


Daha önce lise de okumuştum. Lise okurken başardığ ım dersler Mesleki Açık Öğretim Lisesinde geçerli olur mu?


Daha önce okuduğunuz lisede başardığınız bütün k ültür dersleri Mesleki Açık Öğretim Lisesinde kredi olarak de ğerlendirilir. Kayıt olduğunuz alan ile ilgili bir alanda daha önce eğitim gördüyseniz meslek derslerinizin de okul tarafından muafiyeti yapılır. Meslek derslerinizin de kredisi eklenir.


Lise diploması ile MAÖL İmam hatip alanına kayıt yaptırdım. Zorunlu derslerim kısmında ‘’alan’’ dersleri diye bir takım dersler var. Bunlardan sorumlu muyum?


Lise diploması ile imam hatip alanına kayıt yaptıran öğrenciler uzaktan eğitim ile verilen alan derslerinden (Fıkıh, Siyer, Temel Dini Bilgiler vb.) sorumludurlar. Bu öğrenciler lise diplomalı olsalar bile bu dersleri sistemden seçip sınavlarına girmek zorundadırlar.


Sınava gireceğim yeri nasıl tespit edebilirim?


Sisteme öğrenci numarası ve şifresi ile girilerek çalışma takviminde belirtilen sürelerde sınav giriş yeri seçilir. Her sınav öncesi öğrenci sınav giriş yerini değiştirebilir. Özellikle taşınma, askerlik, terhis vb. nedenlerle adresin değiştiği durumlarda sınav merkezinin değiştirilmesi gerekmektedir. Sınav merkezini değiştirmeyen öğrenci bir önceki seçtiği sınav merkezinde sınava girmeye devam eder.


Sınav günü yanıma hangi belgeleri almalıyım?


Mesleki Açık Öğretim Lisesi Kimlik Kartı, Mesleki Açık Öğretim Lisesi Sınava Giriş Belgesi, Fotoğraflı Nüfus Cüzdanı (ya da eşdeğer bir kimlik kartı) sınava giren öğrencilerin yanında olmalıdır. Mesleki Açık Öğretim Lisesi Kimlik Kart ı ve Sınava Giriş Belgesi yanında bulunmayan öğrencilerimiz geçerli bir kimlik kartıyla (nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport) salon yoklama listelerinde isimleri olmaları halinde sınava alınacaklardır. Sınav günü yanınızda kurşun kalem ve silgi bulundurmayı unutmayınız.

NOT: Size verilen cevap kâğıdının ad ınıza düzenlenmiş olmasına dikkat ediniz.


Sınavlarda yanlış cevaplar doğru cevapları etkiler mi?


Hayır. Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemez. Diğer bir ifade ile yanlış cevaplar doğru cevapları götürmez.


Kimlik bilgilerimde değişiklik olduğunda ne yapmalıyım?


Kayıtlı olduğunuz okulda, kayıt yenileme dönemlerinde kimlik bilgilerinizi güncelleştirebilirsiniz.


Sınav sonuçlarımı nasıl öğrenebilirim?


Sınav sonuçlarınızı sisteme kullanıcı adınız ve şifreniz ile girip sınav sonuçları kısmından öğrenebilirsiniz. Dönem dersleri kısm ından da önceki bütün sınav sonuçlarınızı öğrenebilirsiniz. Ayrıca Alo 147 çağrı merkezini arayarak ta sınav sonuçlarınızı öğrenebilirsiniz.


Yüz yüze eğitimimi bitirdim. Neden mezun olamıyorum?


Yüz yüze eğitimi bitirmek tek başına mezun olmak için yeterli değildir. Döneminizin en az sekiz olması ve zorunlu ortak dersinizin kalmaması gerekiyor.


Toplam kaç kredi ile mezun olabiliyorum?


Mezuniyet kredileri seçilen alana göre farklıdır. Alanlara göre gerekli mezuniyet kredilerini görmek için tıklayınız.


Kayıt olduğum alan ile ilgili kalfalık ya da ustalık belgem var ise, bunların bana bir faydası olur mu?


Alanı ile ilgili ustalık veya kalfalık belgesi olanların bu belgeleri yüz yüze eğitim veren okul tarafından değerlendirilir. Gerekli muafiyetler yapılır.


Her dönem kültür derslerini (Fizik, Kimya, Matematik gibi…) seçmek zorunda mıyım?


Evet her dönem kayıt yeniledikten sonra sistemden bu ve benzeri zorunlu derslerini kredin eksik ise seçmeli derslerinizi seçmek zorundasınız. Değilse sınava giremezsiniz.


Kayıt olduğum dönem Dil ve Anlatım 3 veya Türk Edebiyatı 3 vb. bazı dersler zorunlu derslerimin arasında gözükmüyordu. Kayıt yenilediğimde bu dersler zorunlu derslerimin arasında çıkmaya başladı. Bunun sebebi ne olabilir?


Döneminden önce zorunlu dersler öğrencinin karşısına çıkmaz. Örneğin yeni kayıt yapt ıran bir öğrencinin dönemi 1 ise bu öğrencinin karşısına Dil ve Anlatım 1 dersi çıkar, öğrenci kayıt yenileyip 2 döneme ulaşınca bu sefer Dil ve Anlatım 2 dersi de karşısına çıkar. u böyle 8 dönem oluncaya kadar devam eder. 8 dönem olan öğrencinin bütün dersleri karşısına çıkmıştır.


Dil ve Anlatım dersini başaramadım. Bu dersi başaramadan devamı olan Dil ve Anlatım 2 dersini seçebilir miyim?


Dönemi gelen ders alttaki dersler ile birlikte seçilebilir.


I.Dönem yüz yüze eğitime gidemedim, II. Dönem devam edebilir miyim?


Yüz yüze eğitimde alınan dersler yıl içerisinde birbirini tamamlayan derslerdir. Örneğin: Elektronik Uygulamaları dersi Mesleki Açık öğretim lisesinde Elektronik Uygulamaları 1 ve Elektronik Uygulamaları 2 dersi olarak okutulmaktadır. Öğrenci öncelikle Elektronik Uygulamaları 1 dersini sonraki dönemde ise Elektronik Uygulamaları 2 dersini almak zorundadır. Birinci dönem dersini almadan ikinci dönemin dersi alınamaz. Ancak; Birinci dönem dersini almış devamsızlık hariç başarısız olmuş öğrenciler 2. Dönemin dersini alabilirler. Birinci dönemde herhangi bir dersten devamsızlıktan başarısız olanlar aynı dersin ikinci dönemdeki devamını alamazlar.


Her dönem kaç kredilik ders seçebilirim?


Yüz yüze eğitimini tamamlamayanlar 24 kredi, Yüz yüze eğitimini tamamlayanlar ise 38 kredilik ders seçebilirler. Sistem sizi uyarıncaya kadar ders seçiniz.


Askerliğimi erteleyebilir miyim?


Mesleki Açık Öğretim Lisesine kayıtlı öğrenciler aktif öğrenci oldukları sürece 29 yaşına kadar askerliklerini erteleyebilirler.


Kayıt olduğumuz dönemde 8 kişi ile yüz yüze eğitime devam ediyorduk şimdi sayımız d üştü. Önümüzdeki dönemlerde yüz yüze eğitime devam edebilir miyiz?


Eğitime başlan ırken 8 kişilik grubun oluşması beklenir. Sekiz kişi ile başlayan öğrenci sayısındaki ilerideki zamanlarda düşme eğitimin devamına engel teşkil etmez.


Yeni kayıt yaptırdım. Hemen arkasından kay ıt yenileme yaptıracak mıyım?


Örneğin 2013-2014 1. Döneminde yeni kayıt yaptıran öğrenciler, 2013-2014 yılı 1. Döneminde kayıt yenileme yaptırmazlar. Takip eden dönemlerde yeni kayıt yaptıran öğrencilerde kayıt yenilemek zorundadır. Daha somut ifade ile 2013 Ağustos-Eylül döneminde yeni kayıt yaptıran öğrenciler, aynı yıl içinde 2013 Ağustos-Eylül döneminde kayıt yenileme yaptırmazlar.


Şifremi unuttum. Ne yapmalıyım?


Kayıtlı olduğunuz okul müdürlüğünden yeniden şifre almanız gerekiyor.


Mezun oldum. Geçici Mezuniyet Belgesini nasıl alabilirim?


Mezun olan öğrenciler geçici mezuniyet belgelerini kayıtlı oldukları yüz yüze kurumlarından alabilirler.


Mesleki Açık Öğretim lisesinde okuyorum. Üniversiteye başvurabilir miyim?


Mesleki Açık Öğretim Lisesine kayıtlı mezun olabilecek her öğrenci üniversite sınavlarına başvurabilir, sınavsız geçiş hakkından faydalanabilir.


Geçici Mezuniyet Belgesi ile Üniversiteye kayıt yaptırabilir miyim?


Geçici Mezuniyet Belgesi ile Üniversiteye kayıt yaptırabilirsiniz. Bu belgelerin 6 ay geçerlilik süresi vardır.


Üniversite sınavlarına nereden başvuru yapabilirim?


Mezun olmuş ve diplomasın ı almış öğrenciler herhangi bir orta öğretim kurumundan (liseden) mezun olamamış öğrenciler ise yüz yüze eğitim aldıkları okullardan başvuru yapabilirler.


Üniversite başvurularında hangi kodları kullanmalıyım?


Üniversite başvurularında Mesleki Açık Öğretim Lisesinin kodlarını kullanmalısınız. Yüz yüze eğitim aldığınız okul kodlarını yazar iseniz orta öğretim başarı puanların ız değerlendirilemez. Buna lütfen dikkat ediniz.


Öğrenci belgesine ihtiyacım var. Nasıl temin edebilirim?


Kayıtlı olduğunuz yüz yüze eğitim kurumuna başvurarak öğrenci belgesi alabilirsiniz.


Açık Öğretim Lisesinde kayıtlı ö ğrenciyim. Mesleki Açık öğretim Lisesine nasıl geçebilirim?


Açık Öğretim Lisesinde kayıtlı öğrenciler her öğretim yılının başında yüz yüze eğitim veren okul müdürlüğüne dilekçe ile başvurarak geçiş yapabilirler. Açık Öğretim Lisesinde kazandıkları dönemler ve krediler aynen korunur.


Mesleki Açık Öğretim Lisesinde kayıtlı öğrenciyim. Açık öğretim Lisesine nasıl geçebilirim?


Kaydınızı Mesleki Açık Öğretim Lisesinde yeniledikten sonra size en yakın Açık Öğretim Lisesi iş ve işlemlerini yürüten herhangi bir Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğüne başvurarak Açık Öğretim Lisesine geçiş yapabilirsiniz. Mesleki Açık Öğretim Lisesi’nden Açık Öğretim Lisesi’ne geçiş yapan öğrencilerin alan derslerine ait kredileri dikkate alınmaz.


Genel Açık Öğretim Lisesinde Mesleki Açık Öğretim gibi yüz yüze eğitim var mıdır?


Genel Açık Öğretim Lisesinde yüz yüze eğitim yoktur, sadece sınavlar vardır.


Kalfalık ve ustalık belgem var. Kültür derslerinden muaf olabilir miyim?


Kesintisiz 8 yıllık ilköğretim okulundan mezun olduktan sonra kalfalık belgesi almaya hak kazanan öğrenciler 9. Sınıfın kültür derslerinden muaf tutulurlar. Bu derslerin kredilerini öğrenci kazanmış sayılır.


Yüz yüze eğitimini bitiren öğrencilerin belgeleri ve dosyaları Mesleki Açık Öğretim Lisesine nasıl gönderilir?


Öğrencilerin bütün belgeleri elektronik ortama aktarılacağından, özellikle istenmediği sürece Okula herhangi bir belge gönderilmeyecektir.


Dosyası merkezde arşivlenen öğrencilerin belgeleri nasıl gönderilecektir?


Öğrencilerin arşivde bulunan bütün belgeleri arşivde elektronik ortama aktarıldığından istenmediği sürece belge gönderilmesi yapılmayacaktır.