Millî Eğitim Bakanlığı Web Sitesi     Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü Web Sitesi  

Açık Öğretim Portalı

Hizmetlerimiz

 

YENİ KAYIT YAPILAN ÖĞRENCİLERİN VERİ GİRİŞLERİ YAPILIRKEN DİKKAT EDİLECEK NOKTALAR

Tasdikname girişi ile kılavuzları görmek için tıklayınız.

Bilindiği gibi Mesleki Açık Öğretim Lisesine getirdiği belge cinsine göre üç grup öğrenci kayıt yaptırmaktadır. Bunlar;
1- İlköğretim mezunu öğrenciler veya 8. Sınıfı tamamlayan öğrenciler,
2-Daha önce bir orta öğretim kurumundan (lise) mezun olanlar,
3-Bir orta öğretim kurumundan tasdikname alanlar.


Öğrenciler ilk kayıt olduklarında sistemde ‘’ ÖN KAYIT ÖĞRENCİSİ’’ olarak gözükmektedirler. Öğrencilerimizin 19-20 Ocak 2013 tarihlerinde yapılacak olan uzaktan eğitim sınavları için ders seçebilmeleri ve de yüz yüze eğitime devam edebilmeleri için öğrencilik durumlarının ‘’AKTİF’’ olarak düzenlenmesi gerekmektedir. Durumu aktif olan öğrencilerimiz sisteme kullanıcı adı ve şifresi ile girip en geç Kasım ayı son haftasına kadar ders seçmeleri gerekmektedir.


Ön kayıt gözüken öğrenci nasıl aktif öğrenci yapılır?


İşlem kayıt alan okullarımız tarafından aşağıda belirtildiği şekilde yapılacaktır.


İlköğretim mezunu öğrenciler veya 8. Sınıfı tamamlayan öğrenciler ile daha önce bir orta öğretim kurumundan (lise) mezun olan öğrencilerin herhangi bir kültür dersi gerektiren muafiyet belgeleri yok ise sistemde ‘’BİLGİ DÜZENLEME’’ menüsü altında bulunan ‘’ KURUM ÖĞRENCİ AKTİFLEŞTİRME EKRANI ‘’ tıklanarak çıkan listede öğrenciler seçilerek işlem yapılacaktır.


Tasdikname ile kayıt olan öğrencilerin tasdikname bilgileri Mesleki Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sistemine aktarıldıktan sonra yukarıda ki aynı işlem tekrar edilecektir. Sistem Tasdikname bilgileri aktarılmayan öğrencinin aktif öğrenci yapılmasına müsaade etmeyecektir.


Tasdikname verileri sisteme aktarılırken;

  1. Tasdikname tarihini ve öğrenim dönemini kontrol ediniz.
  2. Başarı durum belgesinde okumuş olduğu tüm sınıfların ders saati ve notlarının bulunmasına dikkat ediniz.
  3. Kültür derslerinin veri girişi sağlıklı yapılabilmesi için öğrencinin geldiği okul sistem okuduğu öğretim sistemine göre 3 yıllık veya 4 yıllık seçilmelidir. E okul tasdiknamesi ile gelen öğrencilerin geldiği okul sistemi mutlaka 4 yıllık sistem seçiniz.
  4. İmam Hatip Lisesinden tasdikname alıp tekrar Mesleki Açık Öğretim İmam Hatip Lisesinde eğitimine devam edecek öğrencilerin, kültür dersleri genel lise 3 ve ya  4 yıllıktan girildikten sonra uzaktan eğitimde alınan alan derslerini almış ise geldiği okul sistem imam hatip 3 yıllık veya imam hatip 4 yıllık olarak değiştirilip alan derslerinin veri girişi Tasdikname Girişi ekranından yapılır.
  5. Öğrencin toplam okuduğu dönem sayısı ve kaç sınıf geçtiği kısmı tasdikname giriş ekranına girilirken, devamsızlıkları ve sınıf tekrarlarını kontrol ederek giriniz.
  6. Hazırlık sınıfı öğrencinin sadece okuduğu dönem sayısına eklenir kredileri alınmaz.
  7. Tasdiknamesinde 11. sınıf öğrencisi olduğu ve son okuduğu öğretim yılında özürsüz devamsızlık süresi 20 gün olan ve 10. sınıfı tekrar ettiği belirtilmiş öğrencinin tasdikname tarihi de 28/06/2012 ise tasdikname girişi şu şekilde olmalıdır.

   a) Tasdiknamesi e-okul sistemi üzerinden kesilmiş ise geldiği okul sistem mutlaka genel lise 4 yıllık yapılmalıdır.


   b) E-okuldan kesilmiş tasdikname ise Tasdikname Girişi (e-okul) ekranına girilir ve veri girişi bu ekran üzerinden yapılır e-okuldan alınmış tasdikname değilse Tasdikname Girişi ekranından veri girişi yapılır.


   c) Her okuduğu yıl için 2 dönem verilir bu öğrencinin toplam dönemi 10.sınıfta sınıf tekrarı yaptığı ve 11.sınıfta devamsız (devamsızlık süresi ve tasdikname tarihi dikkate alınmalı eğer öğrenci yıl sonun da tasdikname almış ve 2.dönem devam etmiş ise dönemi sayılır) olduğu halde okuduğu dönem 8 kaç sınıf geçtiği ise 2 olmalıdır.


   d)Tasdikname e –okul üzerinden kesilmiş ise veri girişi yapılırken tüm sınıf notlarının Tasdikname Girişi (e-okul) ekranında bulunup bulunmadığını kontrol ediniz. Eksik bilgi varsa öğrenciden bu eksiklikleri gidermesi gerektiğini söyleyiniz ve eksik evraklar tamamlanmadan öğrencinin kesin kaydını almayınız.


  e) Tasdikname Tasdikname Girişi (e-okul) ekranından aktarılacaksa ekranda görülen bilgileri kontrol ediniz. Örneğin;  öğrencimiz 10. sınıfı 2 kez okuduğu için 10.sınıfın dersleri bölümünde kaç kez sütununda bulunan kutucuklara 2 girerek öğrencinin bu sınıfı 2 kez okuduğunu belirtmiş olursunuz. Aynı zamanda bu öğrenci 11.sınıfta devamsız olduğu için bu kez 11.sınıfın derslerinin bulunduğu satırlarında kaç dönem sütununda yer alan kutucuklara 1 girerek bu öğrencinin o yılda devamsız olduğunu belirtmiş olursunuz. Eğer 11.sınıfın 1.dönem notları var ise puanı sütununa da 1. dönem puanlarını giriniz.


f)Son bir kontrol yaptıktan sonra öğrencinin tasdikname bilgilerinin öğrencinin toplam kredi ve dönem bilgilerine aktarılabilmesi için yapmış olduğunuz düzeltmelerle birlikte kaydediniz. Böylece Tasdikname Girişi (e-okul) bilgileri Tasdikname Girişi ekranına geçer ve bir daha e-okul ekranına geri dönmeyiniz.


g) Öğrenci imam hatip lisesinden mesleki açık öğretim imam hatip lisesine gelmiş ise genel kültür derslerinin veri girişi yapıldıktan sonra, uzaktan eğitimle alınan alan derslerinin veri girişini yapabilmek için; Geldiği Okul  Sistem  ekranından geldiği okul türü imam hatip lisesi 3 veya 4 yıllık seçilip Tasdikname Girişi ekranından alan derslerinin veri girişi yapılır.


h) Öğrencinin okuduğu ve başvurduğu alan aynı ise tasdiknamesinde aldığı başarılı- başarısız alan derslerinin veri girişi okulun kurmuş olduğu komisyon tarafından denkliği yapıldıktan sonra Yüz Yüze Ders Giriş (okul) ekranından girilir. Bu ekrana gelindiğinde girilecek dersin her iki dönemine de tasdikname de ki yılsonu notu girilir. Öğrenci 2.dönem devamsızsa 1.dönem notları sayılır. Öğrencinin yılsonu notu başarılıda görünse 1.dönem başarılı 2.dönem başarısız ise öğrencinin yılsonu notu girilir, fakat başarılımı hanesi hayır yapılır. Çünkü bu öğrenci bu dersten kalmıştır.


ı) Tasdikname bilgilerinin tamamı aktarıldıktan sonra ‘’BİLGİ DÜZENLEME’’ menüsü altında bulunan ‘’ KURUM ÖĞRENCİ AKTİFLEŞTİRME EKRANI ‘’ tıklanarak çıkan listede öğrenciler seçilerek ön kayıt olarak gözüken öğrencilik durumları aktif öğrenci olarak güncellenecektir.

NOT: Öğrenci aktif öğrenci yapıldıktan sonra tasdikname derslerinde düzeltme yapılamaz. Tasdikname dersleri sisteme aktarılan öğrencinin bilgilerinde hata yapıldığı anlaşılması durumunda öğrencinin durumu tekrar ‘’ÖN KAYIT ÖĞRENCİSİ’’ olarak değiştirilmeli ve düzeltme yapılmalıdır. Bu durumdaki öğrencilerin bilgilerinin 0 312 296 94 93 ’e  fakslanması gerekmektedir. Tasdikname derslerinde düzeltme yapılan öğrenci bu durum gerçekleşmeden önce ders seçimi yapmış ise seçtiği dersleri silip yeniden ders seçimi yapması gerekiyor. Aksi durumda düzeltilip başarılı girilen bir dersi tekrar almak durumunda kalabilir.

Tasdikname girişi ile kılavuzları görmek için tıklayınız.