Millî Eğitim Bakanlığı Web Sitesi     Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü Web Sitesi  

Açık Öğretim Portalı

Hizmetlerimiz

 

YENİ KAYIT İŞLEMLERİ

Mesleki Açık Öğretim Lisesine ilk defa kayıt yaptırma işlemine YENİ KAYIT denir.

Mesleki Açık Öğretim Lisesine ilk defa kayıt yaptırmak "yeni kayıt", Mesleki Açık Öğretim Lisesine kayıtları kabul edilen öğrencilerin, öğrenimlerine devam edebilmek ve sınavlara girebilmek için yaptırdıkları işleme ise "kayıt yenileme" denilmektedir.

Mesleki Açık Öğretim Lisesine, sağlık durumu ve okul/kurumca belirlenecek diğer şartlar öğrenim görmek istediği meslek eğitimine uygun olanlardan;

  • 1. İlköğretim okulu/ortaokul mezunu olanlar,
  • 2. Ortaöğretim düzeyindeki okullardan ayrılanlar, (tasdikname alanlar)
  • 3. Ortaöğretim düzeyindeki okullardan mezun olanlar, (lise diplomalı)
  • 4. Denklik belgelerinde belirtilen öğretim düzeylerinin yukarıdaki şartlardan birisini taşıması durumunda, yurt dışında öğrenim görmüş olanlar yaptırabilir.

4 yıllık liseden, alacağı hiçbir alan/dal dersi (meslek dersi ) kalmayan, 12. sınıf sonunda tasdikname ile ayrılanlar.

Öğrencilik durumu silik olup alan/dal derslerini tamamlamış olanlar ile Açık Öğretim Lisesine geçmek isteyen silik ve Mesleki Açık Öğretim Lisesinden tasdikname almış öğrencilerin kayıt işlemleri yapılacaktır.

Mesleki Açık Öğretim Lisesinde yeni kayıt ücreti iki kısım olarak yatırılacaktır. İlk kısım olan 20,00 TL.'yi Ziraat Bankası, Vakıflar Bankası veya Halk Bankasının herhangi bir şubesine T.C. Kimlik numarası bildirilerek, Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü hesabına yatırılacak, ikinci kısım olan 5,00TL ise kaydını yaptıracağı Okul/Kurumun okul aile birliği hesabına, kırtasiye, personel ve diğer giderlerinde kullanılmak üzere makbuz karşılığında yatırılacaktır.

2012-2013 öğretim yılında Mesleki Açık Öğretim Lisesi kapsamında yüz yüze eğitime devam eden imam hatip lisesi öğrencileri 20,00 TL diğer alanlarda yüz yüze eğitime devam eden öğrenciler 35,00 TL. her dönem için temrinlik ücreti öderler.

Kayıtlı olduğu halde yüz yüze eğitime devam etmeyen öğrencilerden bu ücret alınmaz.

  1. Nüfus cüzdanının fotokopisi

  2. Bir adet vesikalık renkli fotoğraf,

  3. Kayıt Zarfı

  4. Öğrenim Belgesi (Tasdikname ve başarı durum belgesi, denklik belgesi) aslı,

  5. Kayıt ücretinin yatırıldığını gösteren banka dekontu, kayıt ücreti muafiyeti olan adaylardan 4.madde de belirlenen durumlarıyla ilgili belge örneği

  6. Varsa Kalfalık-Ustalık belgesinin onaylı örneği

Kayıt şartları taşıyan vatandaşlarımız, Mesleki Açık Öğretim Lisesine yeni kayıt yaptırabilirler.

Yeni kayıt için gerekli olan evrakları tamamlayanlar ilan edilen yeni kayıt tarihleri arasında bölgelerinde bulunan en yakın irtibat bürosuna başvurarak kayıtlarını yaptırabilirler. Yeni Kayıt tarihleri her eğitim öğretim yılı başlamadan Mesleki Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğü tarafından belirlenen iş takviminde yayınlanır.

Mesleki Açık Öğretim Lisesi iş takvimi www.maol.meb.gov.tr internet adresinde yayınlanır.

Daha önce herhangi bir liseden mezun olan kişiler, Mesleki Açık Öğretim Lisesinin programında belirtilen alanlardan herhangi birine kayıt yaptırarak ikinci lise diploması alabilmektedirler.