T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

Meslekî Eğitim Merkezleri Öğretim Programları

12 Eylül 2010 tarihli  ve  27697  sayılı kayıtlı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 22.  Meslekî Eğitim Kurulu kararları kapsamında; çıraklık eğitimi uygulamasında olan 35 meslek alanı ve 133 meslek dalına ait liste ve programları, uygulamadan gelen görüşler doğrultusunda ve modüler yapıdaki örgün mesleki orta öğretim programlarına paralel olarak güncellenmesi yapılmıştır. Bu güncellemede bazı meslek alan ve dallarının adları ve yerleri ile eğitim süreleri değişmiş,  yeni meslek dalları kapsama alınmış ve eski sıralı programı olan iki meslek dalı kapsamdan çıkarılmıştır.
3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu çıraklık eğitim uygulamaları kapsamındaki yeni hazırlanan 31 meslek alanı ve 153 meslek dalına ait "Çerçeve Öğretim Programları" ve "Ders Bilgi Formları" için erişim sağlanmıştır.

NOT: Tüm alanlara ait çerçeve öğretim programları ile ders bilgi formları alanlara ait sayfalarda yayınlanmıştır. (14.03.2011)
Yeni programlarda Kalfalık ve Ustalık Dönemleri tek çerçevede birleştirilmiştir.

*  "Döşemecilik", "Fotoğrafçılık", "Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri", "Kuru Temizlemecilik", "Reklâm Tabelacılığı", "Soğutma ve İklimlendirme" alanları ile, Matbaa alanı altındaki "Baskı" dal programları için eski programlar kullanılmaktadır. *
Kâğıt Teknolojisi, Kimya Teknolojisi, Kuru Temizlemecilik, Kuyumculuk Teknolojisi, Matbaa, Metal Teknolojisi, Metalurji Teknolojisi, Motorlu Araçlar Teknolojisi, Plastik Teknolojisi ve Reklam Tabelacılığı alanları kalfalık ve ustalık meslek dersleri Ders Bilgi Formları yayımlanmıştır. (10.11.2010)


© Millî Eğitim Bakanlığı Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü-2010
Sayfalar en iyi 1024x768 ve üzeri çözünürlükte görüntülenebilir.